Konferencja SKN AWF w Katowicach, Brenna 2017

W ostatniej Konferencji SKN w Brennej organizowanej przez nasz AWF pojawiły się cztery  prace przedstawicieli Wydziału Fizjoterapii. Koło Naukowe przy LAR reprezentowali Przemysław Dębski (opiekun: Gnat), Katarzyna Lenar i Karolina Chjnacka (opiekun: dr Agata Nowak), a Koło Naukowe Impuls – Katarzyna Kucab-Klich (opiekun: dr Daria Chmielewska, dr Magdalena Stania).

Spośród wszystkich prac ze wszystkich naszych Wydziałów, praca Kasi Kucab-Klich pt. Ocena wpływu 8-tygodniowego programu ćwiczeń Pilates na jakość życia kobiet z objawami wysiłkowego nietrzymania moczu, uzyskała wyróżnienie za najlepszą prezentację. W imieniu LAR i Władz Wydziału Fizjoterapii serdecznie gratulujemy.