Gnat

Osobiście przedstawię kilka większych kierunków badań, które pragnąłbym realizować. Każdy z nich opatrzę krótkim wstępem, w ramach niektórych wymienię dokładniej tytuły proponowanych projektów składowych, a w innych nie. Całość będzie z pewnością ewoluować i zmieniać z biegiem czasu swe oblicze. Z tego powodu zachęcam Czytelników do okresowego sprawdzania, co dzieje się w niniejszej zakładce.

Filo- i ontogenetyczne mechanizmy związane z kształtowaniem potencjału antygrawitacyjnego organizmu człowieka

Ten kierunek badań został przeze mnie podjęty najwcześniej, jeszcze za czasów przygotowywania rozprawy doktorskiej. By nie bawić się w skomplikowaną terminologię: chodzi w nim po prostu o to, jakie mechanizmy ewolucyjne oraz te, aktywne w czasie życia pojedynczego osobnika decydują wytworzeniu u niego zdolności do efektywnego przeciwstawiania się działaniu siły ciążenia. Do zaznaczonej problematyki podchodzę kompleksowo. Wskazuje na to już sama etykieta, w którą ją zaopatrzyłem. Obok płaszczyzn rozwojowych (filo- i ontogenetycznej) interesuje mnie jednak również potencjał antygrawitacyjny na poziomie poszczególnych stawów, dłuższych układów mięśniowo-powięziowych, całego systemu mięśniowo-szkieletowego, rozwiązań biomechanicznych służących zwiększaniu efektywności w walce z grawitacją oraz przyczyn i konsekwencji załamania potencjału. 

Neurofizjologia narządu ruchu człowieka: układ kontroli nerwowo-mięśniowej, poziomy kontroli, ból a kontrola nerwowo-mięśniowa, układ kontroli a dysfunkcje narządu ruchu

Przedstawiony powyżej emblemat ogólnie ukazuje wszystkie sfery eksploracji w ramach tego kierunku badawczego. Osobiście najbardziej interesuje mnie najwyższe piętro układu kontrolnego, czyli mózgowie. Celem jego poznania przeprowadzony został już jeden projekt badawczy z wykorzystaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego mózgu, którego wyniki wkrótce zostaną opublikowane. Nie sądzę, aby dane nam było często podejmować działania o takim charakterze, a to ze względu na znaczne koszta. Tym niemniej, zależałoby nam na tym. Częściej liczyć można natomiast na badania z użyciem prostszych urządzeń, np. USG czy też EMG, itp.    

Trening przeciwdziałający zmianom związanym z ekspozycją na nieważkość

To najbardziej z oderwanych od Ziemi kierunków badań. Został on również uwzględniony w działalności statutowej Wydziału. W jego ramach nie będziemy latać w Kosmos, przynajmniej na razie , lecz w warunkach pełnego odciążenia dokładnie przeanalizujemy mechaniczną i neurofizjologiczną stronę ćwiczeń możliwych do wykonania w warunkach nieważkości w statku kosmicznym, i porównamy ich wpływ z efektami normalnego treningu. Oczywiście podobne działania są już podejmowane na świecie, jednak jak dotąd nie spotkałem się ze sformalizowanym i dokładnie opisanym systemem treningowym. W dużej mierze całe przedsięwzięcie będzie miało charakter inżynieryjny, gdyż stanowisko do badań jest w trakcie ‚rozwoju’. Dalszą analizę przeprowadzimy znanymi nam już metodami. Może to być niezła zabawa, szczególnie, gdy ktoś posiada dar do majsterkowania. Sam przedmiot badań znacząco wybiega też w przyszłość.

Trafność i wiarygodność narzędzi badawczych wykorzystywanych w ramach pracy Laboratorium

Na koniec pozostawiłem ‘drobnicę’, czyli niewielkie, techniczne projekty, o mniejszym zasięgu i najprawdopodobniej mniej ambitne, bez których jednak nie sposób realizować bardziej dalekosiężnych badań. Ogólnie, chodzi o to, aby dowiedzieć się jak dokładnie mierzymy interesujące nas cechy osób lub obiektów. Szczególnie pragnąłbym zainteresować tą tematyką studentów, gdyż wiedza o konieczności badania wiarygodności pomiarów jest w mojej opinii niedostateczna i ciągle spychana na dalszy plan działań naukowych, a jak już zaznaczyłem, konieczność ta nie podlega dyskusji.