Sprzęt

Zasady użytkowania czy wypożyczenia sprzętu, którym dysponujemy, ustalane są indywidualnie. W każdym przypadku niezbędna jest osobista rozmowa z Kierownikiem lub pracownikami laboratorium.