Projekty naukowe

W tym miejscu przedstawiamy realizowane/planowane/proponowane projekty badawcze pracowników Laboratorium oraz osób z nami współpracujących. Nie wprowadzamy cenzury na teksty przedstawiane przez leaderów poszczególnych zespołów, dlatego też prosimy o zrozumienie potencjalnych ‚dziwactw’ przez nich prezentowanych. Zwykle bywają one zabawne, rzadziej niezrozumiałe.