dr hab. Michał Kuszewski

Tematyka badawcza realizowana przez dra Kuszewskiego obejmuje:

  1. Zagadnienie sztywności pasywnej mięśni
  2. Zagadnienie stabilizacji
  3. Ocenę skuteczności różnych form treningu sportowego
  4. Ocenę skuteczności różnych metod terapii
  5. Ocenę wpływu treningu stabilizacji na parametry funkcjonalne narządu ruchu
  6. Analizę ruchu