Studenckie Koło Naukowe

Studenckie Koło Naukowe jest nierozerwalnie związane z działalnością Laboratorium.  Studenci zainteresowani działaniem w SKN nakłaniani, wspomagani i przygotowywani będą do występowania w konferencjach studenckich kół naukowych, by zaprezentować wyniki przeprowadzonych przez siebie dobrych i bardzo dobrych badań, ich publikowania w dobrych i bardzo dobrych czasopismach, z rzadka krajowych, a raczej zagranicznych. Jeśli ktoś w przyszłości myśli o związaniu swego życia z nauką, to zdobyte doświadczenia z pewnością okażą się nie do przecenienia. Nie chodzi tu tylko o dziedziny związane z fizjoterapią. Znajomość charakterystycznego rygoru naukowego procentuje wszędzie. Serdecznie zapraszam.