Osiągnięcia

Projekty badawcze ukończone w LAR lub we współpracy z LAR:

 1. Dziewońska A, Gnat R, Biały M. Aktywność mózgu podczas napięcia mięśni powłok brzusznych z krótkotrwałym wywołaniem dyskomfortu czuciowego oceniana funkcjonalnym rezonansem magnetycznym.
 2. Biały M, Adamczyk W, Stranc T, Gnat R. Wiarygodność nowej metody oceny funkcji posturalnej mięśni powłok brzusznych z wykorzystaniem ultrasonografii.
 3. Biały M, Gnat R, Adamczyk W, Stranc T. Związek pomiędzy funkcjonalną asymetrią miednicy a posturalną aktywnością mięśni powłok brzusznych.
 4. Sroka-Buszydlik M, Gnat R. Ocena zaburzeń czucia po zabiegu mastektomii.
 5. Gnat R, Biały M. Nowe podejście do pomiaru asymetrii miednicy: metoda i jej wiarygodność.
 6. Kuszewski M, Gnat R. Związek pomiędzy sztywnością pasywną mięśni kulszowo-goleniowych a zakresem ruchu zgięcia lędźwiowego odcinka kręgosłupa podczas lądowania po zeskoku pionowym.
 7. Szlachta G. Trwałość korekcji asymetrii miednicy uzyskanej za pomocą ukierunkowanych ćwiczeń izometrycznych mięśni kompleksu biodrowo-lędźwiowego.
 8. Stanik A,  Smolarek W. Wiarygodność pomiarów aktywności elektrycznej mięśni kompleksu miedniczno-lędźwiowego w trakcie izolowanych i globalnych ćwiczeń izotonicznych z użyciem systemu BTS.
 9. Mielańczyk J. Wpływ tapingu terapeutycznego stopy na stabilność posturalną i asymetrię obciążenia kończyn dolnych.
 10. Dębski P. Związek lateralizacji kończyn dolnych ze stabilnością posturalną w staniu jednonóż.
 11. Borówka M, Wieczorek M. Zróżnicowanie poziomów różnych rodzajów czucia pomiędzy prawą i lewą stroną ciała u osób zdrowych.

 

Publikacje LAR lub we współpracy z LAR:

 1. Biały M, Adamczyk W, Gnat R, Stranc T. Tissue deformation index as a reliable measure of lateral abdominal muscles activation using M-Mode ultrasounds. Journal of Ultrasound in Medicine, 2017, doi:10.7863/ultra.16.07045
 2. Gnat R, Dziewońska A, Biały M. Does brain activity change under the influence of experimental nociceptive stimulation during two types of abdominal musculature activation? Current Research in Motor Control V, 2016, pp 82-88.
 3. Gnat R, Biały M. A new approach to the measurement of pelvic asymmetry: proposed methods and reliability. Journal of Manipulative & Physiological Therapeutics, 2015, 38(4), 295-301.
 4. Adamczyk W, Biały M, Stranc T. Asymmetry of lateral abdominal wall muscles in static and dynamic conditions: a preliminary study of professional basketball players. Science & Sports, 2016, 31(1), 15-18..
 5. Gnat R, Spoor K, Pool-Goudzwaard A. The influence of simulated transversus abdominis muscle force on sacroiliac joint flexibility during asymmetric moment application to the pelvis. Clinical Biomechanics, 2015, 30(8), 827-831.