dr Maciej Biały

Realizowane projekty:

  1. „Związek pomiędzy poziomem sprawności funkcjonalnej a stadium przebudowy autogennego przeszczepu u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego”.
  2. „Ewolucja stanu funkcjonalnego pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego”.
  3. „Ocena wiarygodności testów funkcjonalnych aplikowanych w obrębie kończyn dolnych (Y balance test)”.
  4. „Wpływ indukowanej eksperymentalnie stymulacji nocyceptywnej na aktywność mięśni bocznej ściany brzucha”.