dr Maciej Biały

Realizowane projekty:

Związek pomiędzy poziomem sprawności funkcjonalnej a stadium przebudowy autogennego przeszczepu u pacjentów po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Ewolucja stanu funkcjonalnego pacjentów po zabiegu rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego

Ocena wiarygodności testów funkcjonalnych aplikowanych w obrębie kończyn dolnych (Y balance test)

Wpływ indukowanej eksperymentalnie stymulacji nocyceptywnej na aktywność mięśni bocznej ściany brzucha