USG

Aparat ultrasonograficzny Mindray DP 6600 z płaską głowicą 75L38EA, który wyposażony jest w różne tryby obrazowania  tkanek w czasie rzeczywistym (B, B/B, B/M, M). Do tej pory w naszym Laboratorium najczęściej wykorzystywany był on w celu określenia aktywności/przekroju poprzecznego mięśni powłok brzusznych i kompleksu miedniczno-lędźwiowego. Oczywiście nie są to jedyne możliwości badawcze tego sprzętu. Ostatnio rozpoczęto pracę nad weryfikacją skuteczności urządzenia w pomiarach kąta pierzastości mięśni.

strona usg