BTS

BTS stanowi specjalistyczny system służący do precyzyjnej, trójpłaszczyznowej analizy kinematyki ciała człowieka. Odbiera on i analizuje dane o ruchu organizmu wykorzystując przesyłanie sygnałów w podczerwieni i technologię optoelektroniczną.  W konfiguracji dostępnej w LAR wykorzystywane jest sześć kamer, które pracują z częstotliwością 50/60/120/250 Hz. Software do urządzenia pomiarowego zawiera trzy zintegrowane programy komputerowe: Smart Capture, Smart Tracker i Smart Analyzer.

Zastosowanie tego sprzętu w badaniach nad ruchem jest praktycznie nieograniczone, można wykorzystywać go zarówno w pomiarach o charakterze dynamicznym (np. chód), jak i statycznym (np. asymetria miednicy).

bts kam