Oxycon Moblie

Oxycon Mobile umożliwia ocenę układu krążeniowo-oddechowego podczas różnych form aktywności fizycznej. Sprzęt wyposażony jest w wygodną, przenośną kamizelkę wykorzystywaną do pomiarów prowadzonych zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w środowisku specyficznym dla danej aktywności (przykład poniżej).

Oxycon_Mobile_Carousel