Biodex BS

BIODEX BALANCE SYSTEM jest urządzeniem służącym zarówno do badania, jak i treningu globalnej równowagi ciała człowieka (laboratorium/klinika). Platforma statyczno-dynamiczna Biodex może być wykorzystana do obiektywnej oceny pacjenta przed/po zastosowaniu terapii/treningu. Posiada ona niezwykle przydatną możliwość określenia różnicy pomiędzy prawą i lewą kończyną dolną. Wszystkie wyniki po wcześniejszym zarchiwizowaniu mogą zostać przedstawione w formie graficznego wydruku.
platforma